Sam tykke

På denne side kan du læse om, hvordan Sextra.dk samtykkebetingelser er.

For Annoncører: Sådan er vores samtykkebetingelser, hvis du er annoncør hos os.
For brugere: Sådan er vores samtykkebetingelser, hvis du har oprettet dig som bruger på siden.

Samtykkeerklæring – annoncører
Jeg giver hermed samtykke til, at JJ-Invest 2016 IVS (herefter benævnt ”sextra.dk), der driver hjemmesiden
www.sextra.dk, registrerer og offentliggør følsomme oplysninger om mig. Dette drejer sig primært om følsomme
oplysninger om seksuelle forhold/seksuel orientering, helbred og race/etnicitet. Dette omfatter oplysninger
om, hvilke seksuelle ydelser, jeg annoncerer, og om jeg er transkønnet. Jeg kan desuden vælge at
uploade billeder af mig selv af seksuel/pornografisk karakter. Desuden kan jeg som annoncør lave en profiltekst,
deltage i debatforummet mv., hvor jeg kan give yderligere følsomme oplysninger om mig selv.
Jeg styrer selv, hvilke oplysninger, jeg uploader til sextra.dk. Såfremt jeg ønsker, at en bestemt oplysning ikke
skal fremgå, lader jeg være med at taste oplysningen ind i systemet.
Jeg giver ligeledes samtykke til, at min omtrentlige geografiske placering kan fremgå af et kort på sextra.dk.
Denne funktion kan fravælges.
Jeg er gjort bekendt med, at det er frivilligt at meddele dette samtykke, og at jeg til enhver tid kan trække det
tilbage igen uden nogen begrundelse. Såfremt jeg ikke giver mit samtykke, eller jeg trækker mit samtykke
tilbage, vil det ikke få nogen negative konsekvenser. I sagens natur kan sextra.dk dog ikke oprette mig som
annoncør eller længere have mig som annoncør, og sextra.dk er efter gældende ret forpligtet til at slette allerede
modtagne følsomme oplysninger om mig i overensstemmelse med sextra.dk’s slettefrister. Oplysningerne
om mig vil dog ikke blive slettet, hvis der er en fare for en retlig konflikt, eller fortsat opbevaring er
påkrævet efter gældende ret.
Jeg er ligeledes gjort bekendt med, at JJ-Invest 2016 IVS er dataansvarlig for denne behandling. Jeg har
ligeledes modtaget og læst, hvordan mine oplysninger bliver behandlet på www.sextra.dk.
Behandlingen af personoplysningerne har følgende formål:

 • at administrere forholdet mellem dig og sextra.dk og opfylde sextra.dk’s kontraktmæssige forpligtelser
  over for dig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handelsbetingelser, så længe du er
  annoncør, herunder opbevare og offentliggøre oplysninger om dig
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til relevant
  lovgivning og i dokumentationsøjemed
  Samtykket kan trækkes tilbage ved at bede om at få profilen nedlagt.

Samtykkeerklæring – brugere
Jeg giver hermed samtykke til, at JJ-Invest 2016 IVS (herefter benævnt ”sextra.dk), der driver hjemmesiden
www.sextra.dk, registrerer og offentliggør følsomme oplysninger om mig. Dette drejer sig primært om følsomme
oplysninger om seksuelle forhold/seksuel orientering, helbred og race/etnicitet. Dette omfatter oplysninger
om, hvilke seksuelle ydelser, jeg annoncerer, og om jeg er transkønnet. Jeg kan desuden vælge at
uploade billeder af mig selv af seksuel/pornografisk karakter. Desuden kan jeg som bruger lave en profiltekst,
hvor jeg kan give yderligere følsomme oplysninger.
Jeg styrer selv, hvilke oplysninger, jeg uploader til sextra.dk. Såfremt jeg ønsker, at en bestemt oplysning ikke
skal fremgå, lader jeg være med at taste oplysningen ind i systemet.
Jeg er gjort bekendt med, at det er frivilligt at meddele dette samtykke, og at jeg til enhver tid kan trække det
tilbage igen uden nogen begrundelse. Såfremt jeg ikke giver mit samtykke, eller jeg trækker mit samtykke
tilbage, vil det ikke få nogen negative konsekvenser. I sagens natur kan sextra.dk dog ikke oprette mig som
bruger eller længere have mig som bruger, og sextra.dk er efter gældende ret forpligtet til at slette allerede
modtagne følsomme oplysninger om mig i overensstemmelse med sextra.dk’s slettefrister. Oplysningerne om
mig vil dog ikke blive slettet, hvis der er en fare for en retlig konflikt, eller fortsat opbevaring er påkrævet efter
gældende ret.
Jeg er ligeledes gjort bekendt med, at JJ-Invest 2016 IVS er dataansvarlig for denne behandling.
Behandlingen af personoplysningerne har følgende formål:

 • at administrere forholdet mellem dig og sextra.dk og opfylde sextra.dk’s kontraktmæssige forpligtelser
  over for dig i overensstemmelse med de til enhver tid gældende handelsbetingelser, så længe du er
  bruger, herunder opbevare og offentliggøre oplysninger om dig
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter kundeforholdets afslutning for at leve op til relevant
  lovgivning og i dokumentationsøjemed
  Samtykket kan trækkes tilbage ved at bede om at få profilen nedlagt.